[featured_image]
  • Version
  • Download 579
  • File Size 355.16 MB
  • File Count 111
  • Create Date June 12, 2023
  • Last Updated June 12, 2023

5 Duas in the Life of a Muslim (Swahili)

Attached Files

FileAction
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/00_introduction.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/01_utangulizi.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/02_fadhila_za_kumtaja_mwenyezi_mungu.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/03_dua_za_kuamka_kutoka_usingizini.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/04_dua_ya_kuvaa_nguo.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/05_dua_ya_kuvaa_nguo_mpya.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/06_dua_unayo_muombea_aliyevaa_nguo_mpya.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/07_dua_ya_kuvua_nguo.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/08_dua_ya_kuingia_chooni.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/09_dua_ya_kutoka_chooni.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/100_dua_inayosomwa_baina_ya_nguzo_ya_yemen.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/101_dua_ya_siku_ya_arafah.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/102_utajo_katika_muzdalifa.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/103_anaporusha_kila_kijiwe_katika_jamarah.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/104_anochosema_wakati_wa_kustaajabu_na_wa_furaha.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/105_anachosema_anaeogopa_kupatwa_na_kijicho.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/106_kinachosemwa_wakati_wa_mfazaiko.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/107_kuomba_msamaha_na_kutubia.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/108_fadhila_za_tasbih.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/109_vipi_alikuwa_mtume_akimsabbih_mwenyezi_mungu.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/10_dua_ya_kabla_ya_kutawadha.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/110_katika_mambo_ya_kheri_na_adabu_kwa_jumla.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/11_dua_baada_ya_kutawadha.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/12_dua_ya_kutoka_nyumbani.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/13_dua_ya_kuigia_nyumbani.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/14_dua_ya_kwenda_msikitini.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/15_dua_ya_kuingia_msikitini.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/16_dua_ya_kutoka_msikitini.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/17_dua_za_adhan.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/18_dua_za_kufugulia_salah.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/19_dua_ya_wakati_wa_kurukuu.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/20_dua_ya_kuinuka_kutoka_kwenye_rukuu.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/21_dua_ya_wakati_wa_sujudu.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/22_dua_za_kikao_kati_ya_sijda_mbili.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/23_dua_za_sijda_ya_kisomo.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/24_dua_ya_tashahhud.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/25_kumsalia_mtume_baada_ya_tashahhud.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/26_dua_baada_ya_tashahhud.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/27_nyiradi_baada_ya_kutoa_salamu.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/28_dua_ya_swalatul_istikhara.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/29_nyiradi_za_asubuhi_na_jioni.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/30_nyiradi_za_kulala.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/31_dua_anapojigeuza_usingizini_usiku.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/32_dua_ya_wasiwasi_usigizini.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/33_anoyoyafanya_mwenye_kuota_ndoto.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/34_dua_ya_qunut_ya_witri.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/35_dua_baada_ya_salamu_katika_swala_ya_witri.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/36_dua_ukiwa_na_hamu_nahuzuni.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/37_dua_ya_kupatwa_na_janga_au_balaa.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/38_dua_ya_anaekutana_na_adui_au_mwenye_kutawala.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/39_dua_ya_mwenye_kuogopa_dhulma.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/40_kuomba_dua_dhidi_ya_adui.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/41_dua_ya_anaewaogopa_watu.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/42_dua_ya_aliyepatwa_na_shaka_katika_imani_yake.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/43_dua_ya_kulipa_deni.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/44_dua_ya_aliyeingiwa_na_wasiwasi.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/45_dua_ya_ambaelimekua_gumu_kwa_jambo.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/46_analosema_aliyefanya_dhambi.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/47_dua_ya_kumfukuza_shetani_na_wasiwasi_wake.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/48_dua_anayoisoma_mtu_akitokewa_na_jambo.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/49_pongezi_ya_kupata_mtoto_na_jawabu_yake.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/50_dua_inayo_kingwa_nayo_watoto.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/51_dua_ya_kumtembelea_mgonjwa.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/52_fadhila_za_kumtembelea_mgonjwa.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/53_dua_anoyomba_mgonjwa_aliyekata_tamaa.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/54_kumlakinia_anaetokwa_na_roho.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/55_dua_ya_aliyepatwa_na_msiba.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/56_dua_ya_kufunga_macho_maiti.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/57_dua_ya_kumuombea_maiti_wakati_anaposwaliwa.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/58_dua_ya_maiti_ya_mutoto_muchanga.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/59_dua_ya_kumtahaazi.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/60_dua_ya_kumuigiza_maiti_ndani_ya_kaburi.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/61_dua_baada_ya_kumzika_maiti.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/62_dua_ya_kuzuru_makaburi.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/63_dua_ya_upepo_mkali.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/64_dua_ya_radi.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/65_dua_ya_kuoba_mvua.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/66_dua_ya_mvua_inaponyesha.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/67_dua_baada_ya_mvua.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/68_dua_ya_kutaka_mvua_iondoke.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/69_dua_ya_kuona_mwezi_unaponaama.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/70_dua_ya_wakati_wa_kufungua_swaumu.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/71_dua_kabla_ya_kula.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/72_dua_ya_baada_ya_kula.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/73_dua_ya_mgeni.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/74_dua_ya_kumuombea_aliyekupa_kinywaji.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/75_dua_ya_kumuombea_uliye_futuru.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/76_dua_ya_aliealikwa_chakula.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/77_anachosema_aliyetukanwa.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/78_dua_ya_kupiga_chafya.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/79_anachoambiwa_kafiri_anapopiga_chafya.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/80_dua_ya_kumuombea_aliyeowa.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/81_dua_anoyoomba_mwenye_kumuona_kilema.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/82_kafara_ya_kikao.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/83_kumuombea_dua_anaekuombea.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/84_dua_ya_kumuombea_aliyekufanyia_wema.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/85_dua_ya_kujilinda_na_dajjal.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/86_dua_ya_kuogopa_kuingia_katika_ushrikina.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/87_dua_ya_kupanda_mnyama.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/88_dua_ya_safari.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/89_dua_ya_kuingia_mjini_au_kijijini.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/90_dua_ya_kuingia_sokoni.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/91_dua_wakati_mnyama_alieupanda_akileta_tabu.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/92_dua_ya_msafiri_unapoingia_usiku.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/93_dua_ya_msafiri_akishuka_sehemu.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/94_anachosema_mtu_iliyemja_habari_ya_kufurahisha.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/95_fadhila_za_kumswalia_mtume.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/96_fadhila_za_kueneza.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/97_namna_ya_kumrudishia_salamu_kafiri.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/98_dua_unayomuobea_uliyemtukana.mp3Download
05 Duas in the Life of a Muslim (SWAHELI)/99_vipi_ataleta_talbiyah_aliyehirimia_kwa_hijjah.mp3Download